Päiväkoti Villikatti

Päiväkoti Villikatin TOIMINTA-AJATUS on tarjota lapselle yksilöllistä ja turvallista perushoitoa ryhmässä, lapsen ikäkauden kehitystavoitteet huomioiden.

Rakennamme lapsen hoitopäivän niin, että lapsi saa myönteisiä kokemuksia ja elämyksiä sekä yksilönä, että ryhmän jäsenenä. Tarjoamme lapselle pitkän hoitokaaren n. 1-vuotiaasta esikouluikään ja tarvittaessa koululaiselle iltapäivähoidon.

KOKOPÄIVÄHOITOON osallistuvien lasten toiminta sisältää aamupalan jälkeen toimintatuokioita ikäryhmittäin, runsaasti ulkoilua mm. retkeilyn merkeissä, keskipäivällä perushoitoa (ruokailu, päivälepo, välipala), ohjattua toimintaa sekä iltapäivällä ulkoilua. TYÖTAPOINA painotetaan erähenkistä ulkoilua ja kiireetöntä yhdessäoloa.

YHTEISTYÖ VANHEMPIEN KANSSA tarkoittaa Päiväkoti Villikatissa mm. keskustelua lapsen arjesta, yhteisiä tapahtumia ja retkiä sekä yhdessä laaditun varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista. Päiväkoti Villikatin henkilökunta kunnioittaa vanhempien ensisijaista vastuuta lapsen hoidossa ja kasvatuksessa.