Päiväkoti Villikatti

Päiväkoti Villikatin TOIMINTA-AJATUS on tarjota lapselle yksilöllistä ja turvallista perushoitoa ryhmässä, lapsen ikäkauden kehitystavoitteet huomioiden.

TAVOITTEENNAMME on rakentaa lapsen hoitopäivä niin, että se antaa myönteisiä kokemuksia ja elämyksiä lapselle sekä yksilönä, että ryhmän jäsenenä. Tarjoamme lapselle pitkän hoitokaaren n. 1-vuotiaasta esikouluikään ja tarvittaessa koululaiselle iltapäivähoidon.

KOKOPÄIVÄHOITOON osallistuvien lasten hoitopäivä on n. 8h. Toiminta sisältää aamupalan jälkeen toimintatuokioita ikäryhmittäin, runsaasti ulkoilua mm. retkeilyn merkeissä, keskipäivällä perushoitoa (ruokailu, päivälepo, välipala), ohjattua toimintaa sekä iltapäivällä ulkoilua. TYÖTAPOINA painotetaan ulkoilua ja kiireetöntä yhdessäoloa.

YHTEISTYÖ VANHEMPIEN KANSSA tarkoittaa Päiväkoti Villikatissa mm. keskustelua lapsen arjesta, yhteisiä tapahtumia sekä yhdessä laaditun kasvatussopimuksen toteuttamista. Päiväkoti Villikatin henkilökunta kunnioittaa vanhempien ensisijaista vastuuta lapsen hoidossa ja kasvatuksessa.